ESG (ehk Environmental, Social & Governance) hõlmab endast ettevõtte või organisatsiooni terviklikku strateegiat, mis lisaks majanduslikele aspektidele hõlmab ka sotsiaalseid ja keskonnaväärtusi.

Ehkki ESG ei toetu otseselt seadusega reguleeritud keskkonnanõuetele on kvaliteetne ESG juhtimine oluline nii suurtes kui väikestes ettevõtetes aidates tõsta firma väärtust, leevendades investeerimisriske ja hoides firma mainet nii investorite kui avalikkuse silmis.

ESG on üks komponent roheinnovatsiooni teenustest, mida DGE Grupp on oma Skandinaavia klientidele (Volvo, NCC, Absolut jpt) osutanud juba üle 10 aasta, olles valdkonna esirinnas. Hendrikson DGE mõtestab jätkusuutlikku ärimudelit kui uusi võimalusi ja lähenemisviisi, keskendudes ringmajandusest ja kliimaneutraalsusest tulenevatele uutele võimalustele ja riskide vähendamisele.

Meie holistiline lähenemisviis keskendub ettevõttes keskkonna ja sotsiaalse jalajälje vähendamiselemeetodikaga, mis on välja töötatud EL-i jätkusuutliku arenduse (Sustainable Development Goals ehk SDGs), mitmekesisust käsitleva teabe ja muu kui finantsteabe avalikustamine direktiivi (NFRD), ja teiste rahvusvaheliste standarditest lähtudes (Global Reporting Initiative ehk GRI, Sustainability Accounting Standards Board ehk SASB ja Task Force on Climate-Related Financial Disclosures ehk TCFD).

ESG teemad hõlmavad näiteks:

Keskkond Sotsiaalne Valitsemistava
Bioloogiline mitmekesisus
Maapinna ja põhjavee saastumine
Õhukvaliteet
Müra
Süsiniku ja energia jalajälje vähendamine
Veekasutus
Jäätmed ja ringmajandus
Kliimamuutuste leevendamine ja kohanemine
Kultuuripärand
Inimõigused
Tööohutus
Toote elutsükli haldamine
Ühiskondlikud suhted (CSR)
Töösuhete haldamine
Konfliktsete mineraalide kasutus
Tööõigus
Vastutustundlik tarneahela haldamine
Ärieetika
Korruptsiooni haldamine 

ESG teemad

Olenemata, mis etapis teie ettevõtte ESG arendus on, saame teid aidata järgnevaga:

  • ESG strateegia loomine
  • ESG mõõdikute väljaarendamine ja regulaarne kontroll sh vastavus jätkusuutlikkuse taksonoomiatele (DNSH)
  • Aruandlus ja tulemuste avalikustamine nt kasvuhoonegaaside protokolli koostamine (GHG protocol))
  • Huvigruppide kaardistamine ja kaasamine,
  • Keskkonnamõju hindamine ja jalajälje arvutamine
  • Juhtimissüsteemide nõustamine ja keskkonnasertifikaatide taotlemine
  • Tegevusplaanide kujundamine
  • Resurssitõhususe võimaluste tuvastamine
  • Keskkonnatoetuste taotlemine
  • Olelusringi hindamine (LCA) ja toote keskkonnadeklaratsioonid (EPD)