Paljusid püsikliente, olgu need siis õigusbürood või kinnisvaraarendajad, nõustame ka keskkonna- ja planeerimisõiguse piirimaile jäävates küsimustes, kasutades selleks (lühi)konsultatsiooni formaati. Palun sõnastage oma küsimus ja Hendrikson DGE parimad eksperdid annavad nõu.

Näited viimastest töödest:

  • tuulearenduse nõustamine,
  • loodusala eksperthinnang,
  • ehituskeeluvööndi vähendamise eksperthinnang,
  • välisõhu saastetaseme hinnang,
  • ekspertarvamus riskianalüüsi kohta,
  • kompleksloa muutmise võimaluste konsultatsioon.