Hendrikson DGE pakub olelusringi hindamise (LCA – Life Cycle Assessments) ja toote keskkonnadeklaratsiooni (EPD – Environmental Product Declaration) koostamise teenust. EPD ja LCA abil saab ettevõte usaldusväärset infot oma toote keskkonnamõju kohta kogu selle elukaare jooksul. EPD on oma olemuselt LCA, mis järgib konkreetse standardi reegleid ning andmete usaldusväärsus on tagatud kolmanda osapoole sõltumatu kinnitusega (verifitseerimisega). Pärast EPD verifitseerimist avaldatakse see veebiplatvormil. Avaldatud EPD raport ei sisalda ettevõtte kohta delikaatset informatsiooni (nt tootmise või tarneahela kohta), vaid annab infot toote keskkonnajalajälje kohta.

EPD ja LCA koostamisel hindame keskkonnamõjusid kogu toote olelusringi jooksul. Seejuures ka tekkivat kasvuhoonegaaside emissiooni, mille põhjal on ettevõttega koostöös võimalik kavandada edasisi samme oma süsiniku jalajälje vähendamiseks. Lähtuvalt ehitusmaterjalituru vajadusest, oleme spetsialiseerunud peamiselt ehitusmaterjalide EPDdele. Kasutame selleks SimaPro tarkvara ja Ecoinvent andmebaasi.

Teenus on päevakajaline, kuna juba praegu nõutakse mitmes Euroopa riigi ehitussektoris hoonete olelusringi hindamise (LCA) ja ehitusmaterjalidele keskkonnadeklaratsioonide (EPD) koostamist. EPD nõue on juba Rootsis, Norras, Prantsusmaal, Hollandis ja Belgias ning sarnane regulatsioon jõustub paari aasta pärast Soomes, Taanis ja mujal. Eestis on käimas arutelud, kuidas rakendada sarnast regulatsiooni.

Toote keskkonnadeklaratsioon (EPD) annab teie tootele lisandväärtust paljudes aspektides:

  • Sertifitseeritud toode annab turueelise nii lõpptarbija silmis kui ka erinevates hangetes (sh keskkonnahoidlikud riigihanked jm).
  • Saate usaldusväärsed keskkonnaandmed oma toote kohta ning tuvastate tootmise kitsaskohad.
  • Saate teada, milline on toote keskkonnamõju, sh kasvuhoonegaaside emissioonid.
  • EPD/LCA koostamise läbi saate hakata teadlikult tegelema oma ettevõtte ja toodete CO2 jalajälje vähendamisega.
  • Tulemused on arvulised, mis võimaldab sarnaseid tooteid üksteisega võrrelda talitlusühiku abil (nt m2, m3, t).

Hendrikson DGE hiljutised EPD ja LCA tööd

  • Combiwood EPD raport puitliistudele (2022) on leitav siit: https://www.environdec.com/library/epd5592
  • Novotrade Invest LCA, 2022
  • RETEX Panels Group LCA, 2021
  • Riias Skanstese kontorihoone projekti BREEAM elutsükli jalajälje analüüs (LCA), 2017–2018
  • Riias Origo kaubanduskeskuse laienduse ehitusetapi järgne BREEAM elutsükli jalajälje analüüs (LCA), 2019–2020