Keskkonnakorralduse spetsialist eluslooduse valdkonnas

Eluslooduse valdkonna spetsialisti töö sisuks on keskkonnamõju hindamiste ja planeeringute mõjuhindamiste protsessides osalemine ning eluslooduse valdkonnas (nt kaitstava looduse, loomastiku, taimestiku ja rohevõrgustiku teemades) mõjuhindamise aruannetesse sisendi andmine. KMH/KSH eelhinnangute ja Natura hindamiste läbiviimine.

See ametikoht sobib Sulle, kui

 • sul on loodusteaduste valdkonnas vähemalt magistrikraad
 • omad eelistatult vähemalt 3-aastast töökogemust keskkonna valdkonnas elustikuga seotud teemades
 • omad häid teadmisi eluslooduse valdkonnas, sh erinevate liikide ökoloogiast või ka spetsiifilisemaid teadmisi mõne elustiku rühma kohta (nt linnud)
 • omad oskusi ja kogemusi kaarditöötlusprogrammidega töötamisel (QGIS või ArcGIS)
 • oled väga hea suulise ja kirjaliku eneseväljendusoskusega
 • oled hea pingetaluvusega, kiire ja korrektne
 • oled hea analüüsivõimega ja väärtustad kvaliteeti ning suudad edukalt kinni pidada tähtaegadest

Kasuks tuleb

 • B-kategooria juhiloa olemasolu

Meil on Sulle pakkuda

 • põnevaid projekte üle Eesti
 • koostööd Eesti parimate keskkonnakonsultantide ja planeerijatega
 • täisajaga töökohta Tartu kesklinna kontoris ning paindlikku tööaega, sh osalist kaugtöö võimalust
 • sõbralikku ja toetavat tiimi nii Tallinnas kui Tartus
 • erinevaid ühisüritusi, tervisepäevi, spordikompensatsiooni

Kandideerimiseks saada oma CV koos motivatsioonikirja ja palgaootusega hiljemalt 08.05.2024 aadressile marie@dge.ee.

Lisainfot jagab Kaile Eschbaum kaile@dge.ee, 53407040